disiCLEAN SURFACE non-foaming - i pro strojové čištění (5L)

Kód: 1032
1 hodnocení
Značka: disiCLEAN
1 186 Kč –18 %
disiCLEAN SURFACE non foaming 5l 1032
1 186 Kč –18 % 965 Kč
Skladem
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek disiCLEAN SURFACE non-foaming - určený pro dezinfekci a čištění větších ploch pomocí čistích strojů a zařízení

  • Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností

  • Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou

  • Vyniká širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a protiskvasinkovým

 

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky;
2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Ředění: 30 ml - 150 ml na 10 litrů vody

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: